کشو پول فروشگاهی

کشو پول وسیله ای است قسمت بندی شده برای نگه داری با امنیت و مرتب پول و وجه های نقدی، که جایگاه پول با ارزش هاس مختلف را دارا می باشد. کشو پول ها با کابل به فیش پرینتر وصل می شود و در دوحالت مختلف باز می شود؛ ۱: دستی، ۲: اتوماتیک (وابسته به فیش پرینتر) به این معنا که هر موقع که فاکتور صادر شد کشو پول بصورت خودکار باز می شود. بعضی از آنها دارای صدا یا زنگ می باشد به این صورت که وقتی کشو پول باز می شود زنگی به صدا در می آید که به اصطلاح به آن Bell  گفته می شود. کشو پولهایی که دارای ریلهای آهنی و گیره های اهنی هستند کیفیت و استحکام و مقاومت بیشتر و بهتری دارند.

10 Aug 2017