پارتیشن آکوستیک ، پارتیشن عایق صوت و صداگیر

پارتیشن آکوستیک , پارتیشن صداگیر , پارتیشن عایق صوت

پارتیشن عایق صوت یا آکوستیک نوعی از پارتیشن دوجداره می باشد

با این تفاوت که در این نوع از پارتیشن اداری بین پنل ها از فوم و گاز خنثی استفاده می شود تا ضریب عایق صوتی بالا رود, ضریب عایق صوتی پارتیشن اداری اکوستیک تولیدی آی دکور با استفاده از فوم و گاز در پارتیشن اداری آکوستیک درجه اکوستیک بودن پارتیشن 45% بیشتر از پارتیشن دوجداره معمولی میباشد در فرمهای این پارتیشن اداری محدودیتی وجود ندارد و می توان برای آکوستیک بودن قسمت های شیشه نیز از شیشه های دو جداره با گاز میانی استفاده کرده که این امر باز به درجه آکوستیکی و صداگیری پارتیشن می افزاید

تاریخچه پارتیشن آکوستیک ، عایق صوت و صداگیر

گالری تصاویر و مدل های پارتیشن عایق صوت و آکوستیک

درب پارتیشن عایق صوت