کمد بایگانی فلزی, فایلینگ بایگانی فلزی, کمد بایگانی گردان

کمد یایگانی فلزی

مشتری گرامی فعلا خط تولید کمد و فایل فلزی نداریم و فقط ام دی اف داریم لطفا برای کمد بایگانی  فلزی تماس نگیرید

   فعلا فایل و کمد فلزی تولید نداریم   -MDF ONLY

 

کمد بایگانی و فایل ام دی اف
 

 

فایل و کمد های فلزی

 مشاهده تصاویر و مدل های فایل های بایگانی فلزی , فایل بایگانی کشودار  , فایل بایگانی فلزی زیر میزی , فایل بایگانی فلزی آویز پوشهآی دکور ایران

 

 

کمد بایگانی فلزی 5 طبقه 2565
کمد بایگانی دوار 4 طبقه پوشه و زونکن 2573
فایل بایگانی 4 طبقه دوار بدون کمد 2574
کمد بایگانی فلزی 4 طبقه 2562
کمد بایگانی فلزی دوار 2طبقه 2570
کمد بایگانی 5 طبقه ثابت 2563
کمد بایگانی فلزی دوار 5 طبقه کد 2561

فایل های بایگانی کشودار معمولی فلزی

 مدل های فایل های بایگانی فلزی , فایل بایگانی کشودار  , فایل بایگانی فلزی زیر میزی , فایل بایگانی فلزی آویز پوشه

فایل بایگانی آویز پوشه 3 و 4 طبقه 2081 و 2082
فایل نقشه ایستاده و نشسته 2087
فایل نقشه 2084
فایل نقشه 2085

 

 

 

آی دکور ایران تولید کننده انواع کمد فلزی بایگانی, کمد فلزی اداری, کمد فلزی آویز پوشه

انواع کمد فلزی -- کمد فلزی گردان, کمد فلزی 5 طبقه

فایل بایگانی فلزی

 مدل های فایل های بایگانی فلزی , فایل بایگانی کشودار  , فایل بایگانی فلزی زیر میزی , فایل بایگانی فلزی آویز پوشه

فایل بایگانی آویز پوشه فلزی