پارتیشن اداری

گالری پارتیشن اداری

تاریخچه پارتیشن اداری

پارتیشن اداری  محصولی  است که هم قدیمی و هم به نوعی محصولی جدید می باشد در باره قدمت پارتیشن اداری در دنیا نظرات زیادی مطرح است اما پارتیشن اداری یا دیوار پارتیشن اداری  قدمت زیادی در ایران ندارد ولی از حدود 50 سال گذشته وارد ایران شده و از حدود 20 سال گذشته به شکل امروزی در آمده و با نام پارتیشن اداری شناخته می شودو در فضاهای اداری ایران  به عنوان دیوار پارتیشن اداری برای تفکیک فضا و دکوراسیون بکار گرفته می شود

کاربرد پارتیشن اداری

قیمت پارتیشن اداری

طرح های جدید و پروژه های اجرا شده در سال 2014 و 2015