توضیحات و آشنایی با سقف های کاذب اجرائی آی دکور ایران

آشنایی با انواع سقف کاذب

1. سقف کاذب تایل ( با نگهدارنده نمایان)

يكي از بهترين نوع پوشش براي سقف كاذب است . انواع آن هم بستگي به نگهدارنده وجنس پوششي آن است . قطعات (تايل و نگهدارنده ) از بيش تعين شده با ابعاد معين ، به نام مشبك و آرمسترانگي و مينرال وبطور صحيح آن كليك ناميده مي شود . در موارد ديگر آن مشبك صحيحتر است .

متريال پوششي در اين نوع سقف كاذب بايد مضربي از طول و عرض شصت سانتيمتري باشد و نوع جنس آن به سفارش كارفرما است . مانند : الياف فشرده و پلاكسي گلاس ( طلق ) و گچي و چوبي و آلومينيومي و يا موارد پيشنهادي ديگر باشد .

اين نوع سقف كاذب بصورت آويزاني اجراء ميگردد . كه بهترين آويز مفتول گالوانيزه است .
نگهدارنده آلومينيومي هم بهمين ترتيب اجرا ء ميگردد ولي با اندكي تفاوت كه بدين صورت مي توان بيان كرد . كه بر روي بدنه آن هيچ گونه شيار وزبانه وجود ندارد ، سپري ( نگهدارنده ) در طول معين توليد شده و بعداز رنگ شدن در طول شش وپنج ويا حتي كمتر به محل اجراء آورده مي شود . و آن وقت به طول معين طراحي شده برش مي خورد و نصب ميگردد .
تنوع رنگ در سپري آلومينيومي بيشتر است و تنوع در توليد شكل ظاهري آن است، كه اين مورد مزيت در اين نوع سقف كاذب است .


اين نوع سقف كاذب را در ارتفاع ، بهتر است با زير سازي آهني ( پروفيل ) اجرء گردد. اين شرايط بستگي به محيط ومساحت اجرايي دارد . مانند ارتفاع از كف ، بلندي پشت سقف كاذب تا سقف اصلي ( براي بيش از دو متر ) و ....

ولي در موارد اجسام سنگين تر اجراء آن محتاج به زير سازي جدا است.

اين سقف كاذب در حال حاضر از رايج ترين نوع سقف كاذب در داخل كشور است .

2. سقف کاذب لوکسآلون 150f

اين سقف پوششي خاصي را دارا است. با ظاهري ساده و محكم  ودرزبندي بين آن جزو معدود سقف ها است . و به سه گونه مي شود تعريف كرد نخست اين نوع سقف كاذب به تنهايي كار شود و ديگري در سقف هاي تركيبي  و در آخر اين سازه را در نما هم مي شود بكار برد ( نماي داخلي ساختمان ونما خارجي ساختمان ) .

اين نوع سقف كاذب  با زير سازي  منحصر به خود كار مي شود . در مواردي كه به تنهايي بخواهد كار شود از اصول سقف كاذب دامپا پيروي مي كند . در نما هم همينطور ولي در موارد سقف كاذب تركيبي طرق  خاص خودش اجراء مي شود.
اين سقف بصورت  رول فرم  توليد مي شود . محصول توليد شده با عرض پانزده سانتي متر است . و طول  بستگي به طرح اجريي دارد .  اين سقف بصورت آويزاني  اجراء مي شود  با  ساپورت هاي مفتولي ويا تسمه اي  ودر موارد ديگر با بسته شدن زير سازي به  آهنكشي اين عمل انجام مي گردد.

ضخامت ورق توليدي در اين سقف كاذب پنج الي هفت دهم ميلي متر است . جنس ورق آلومينيومي و يا ورقهاي رنگين نيز ميتواند باشد . در ضمن بصورت پانچ و بدون پانچ  توليد مي گردد .

در مورد ي كه اين نوع سقف كاذب به تنهايي اجراء شود . امكان دسترسي به پشت سقف  تقريبا" از بين مي رود . ( در مورد لزوم  دريچه بازديد  ويا گونه اي ديگر مي توان جرا كرد كه دسترسي  به پشت سقف انجام شود ) پس در انتخاب سقف كاذب عامل دسترسي به پشت سقف مهمترين مسئله است.

رنگ  آميزي براي اين سقف به دلخواه  است  .  

جاسازي  متعلقات سقف  به صورت متنوع امكان پذير است .

3. سقف کاذب اسپیس فریم (دکوراتیو )

فرم و طرح این سقف هرمی شکل است که مقطع چهار گوش آن به طرف بالا و نوک هرم به طرف پائین است .
کل سطح را همین هرمها در کنار همدیگر پوشش می دهند و در ضمن این قابلیت را دارا هستند که در چند طبقه رویهم کار شوند ، ضلع این هرم لوله آلومینیومی است که دو سر آن طوری ساخته می شود که بتوان روی هم پیچ شوند .

سقف کاذب اسپیس فریم از نوع سقفهای پوششی و دکوراتیو است ، زیبای خاصی این نوع سقف دارا است و جلوه خاصی به محیط می دهد .

4. سقف کاذب ترکیبی

اجراء چند نوع سقف کاذب درکنار همدیگر ودر غالب یک طرح هندسی منظم و یا غیر منظم به همراه شکست و اختلاف سطح مختلف را سقف کاذب ترکیبی گویند .

برای اجراء چنین سقفی ، طرحی مناسب با سازه های سقف کاذب الزامی است. 

نکته ای که دراین سقف وجود دارد ، استفاده از نورپردازی و گونه های مختلف از چراغهای توکار است، که جلوه خاصی به طرحهای هندسی و رنگ آمیزی سقف کاذب ترکیبی میدهد.

معمولا" برای اجرا ء این سقف زیر سازی مناسبی را بوجود می آورند ، که با آهنکشی ویا بدون آهنکشی است. که در هر صورت باید محاسبه فنی لازمه لحاظ گردد.

معمولا" این نوع سقف با قیمت بیشتری نسبت به سقفهای دیگر قابل اجراء است . بنا به عواملی که ذکر خواهم کرد ، مثل سازه و زیرسازی بیشتری را طلب میکند سازه های آهنی و سازه مربوط به خود سقف مورد نظر در هنگام اجراء باعث اتلاف وقت بیشتری می شود . که از نظر زما نبندی در اجراء با سقفهای دیگر متفاوت است .

سقف کاذب ترکیبی را معمولا" در مساحتهای بزرگ ( که مساحت مورد نظر یکجا باشد و پراکندگی نداشته باشد یعنی دیوار و دیگر عوامل جدا کننده فضا وجود نداشته باشد ) اجرء میشود چون زیبای بهتری را جلوه گرمی نمائید . در موارد دیگر معمولا" بدون آهنکشی پشت سقف ( البته در مساحتی کم ) انجام میگردد، مثل سرویسها ، کارایی بیشتری دارد .

سقف کاذب ترکیبی در اختلاف سطح اگر اجراء شود ، زیبای خاصی را دارد که با رنگی متفاوت و قرینه نسبت به دیگر سطوح ( همان مساحت اجرایی) جلوه خاصی را دارا می شود.

5. سقف کاذب دامپا

شكل آن باندهاي نواري است در عرض و يا طول مساحت اجرايي ، ابعاد شكل ظاهري اين نوع سقف به غير از طول آن هميشه ثابت است . ولي طول آن در سفارش براي توليد ميتواند مختلف باشد .

رنگ آميزي الوان است .

زير سازي از جنس ورق گالوانيزه ميباشد .واز سقف اصلي آويزان مي شود.

اجرا آن در سطوح شكست و زاويه دار و حتي قوس بخوبي انجام پذير است . امكان جاسازي متعلقات سقف كاذب بخوبي امكان پذير است .

موارد اجرايي آن در ساختمان متنوع است . در نوع ساده و پانچ شده توليد ميگردد .

6. سقف کاذب گریلیوم

سقف کاذب گریلیوم در رده سقف های دکوراتیواست و در بین آنها از ویژگیهای فراوانی برخوردار است این سقف از آلومینیوم وآهن و ورقهای آلیاژی ( این مورد گران است) تولید میشود .

سقف گریلیوم ، سقف باز هم گفته می شود . جواب آن در کار تمام شده است . بعد از اینکه سقف نصب شد چیزی که رویت می شود اینست ، خانه های مربع و مستطیل شکلی که پیوسته در کنار هم قرار گرفته است . که هیچ پوششی در داخل و یا پشت آن وجود ندارد و پشت سقف و تاسیساتی که کار شده است به خوبی دیده می شود .

سقف کاذب گریلیوم از ورق به قطر 4/0 الی 1 میلیمترتولید می گردد. 

گریلیوم تولید شده رنگ می شود ، رنگ بصورت مایع و یا پودری  می باشد ، که در هر صورت به کوره می رود تا خشک شود .

در هنگام نصب قطعات تولید شده روی هم مونتاژ می شود و سپس در کاریرهای که هم شکل با قطعات هستند ولی با اندازه دو برابر قرار می گیرند ودر سطح طراز اجراء می شوند.

مزیت سقف کاذب گریلیوم در نمای آخر اینطور است که هیچ گونه متعلقات سقف ( بجز چراغ ) دیده نمی شود ، چون می توان در پشت سقف آن را کار کرد، مثل در یچه ها ، کانال ها ، ددکتور ها و ...... و دیگر موارد.

معمولا" سقف کاذب گریلیوم را بصورت منفرد و یا ترکیبی با سقف های دیگر اجراء می کنند . زیر سازی سقف گریلیوم مانند سقف های دیگر بصورت آویزانی است ، که با سیم مفتول ویا زنجیر این کار انجام می گردد.

راهنمای خرید سقف کاذب

دنياي رو به جلوي امروزه ما را وادار نموده است که همواره و در همه جا به اطلاعات و منابع مهم مورد نيازمان ، دسترسي داشته باشيم  و بالطبع، شرکتهاي توليدي و بازرگاني به عنوان مظهر و منبع اطلاعاتي نيز  ميبايست همواره در دسترس باشد. شايد بعنوان يک بيننده در هنگام مواجهه با خريد انواع سقف کاذب ها ، تنها فاکتور مهم در حهت خريد آن را قيمت آن بدانيد ولي در مقام خريدار اوضاع کاملا تفاوت ميکند. در اين مرحله سعي داريم با معرفي ويژگي هاي يک سقف کاذب برتر به معرفي بهترين هاي حال حاضر ايران در رده هاي مختلف کاربردي و قيمتي بپردازم.

بازار سقف کاذبها آنچنان متنوع است که اگر قصد خريد سقف کاذب را داريد و هنوز چيزي را انتخاب نکرده ايد به شما پيشنهاد ميکنم اصلا و به هيچ وجه به بازار نرويد چون کاملا در درياي  مدلهاي مختلف از مارک هاي متنوع غافلگير شده و غير ممکن است انتخاب صحيحي را انجام بدهيد.

براي راحتي انجام يک انتخاب مناسب مي توانيم خريداران را از لحاظ انتظاري که از سقف کاذب خود دارند به 4 دسته تقسيم کنم:

1. افراد عادي که سقف کاذب را براي منازل مسکوني خود مي خواهند . اينگونه افراد انتظاراتشان از سقف کاذب، به مواردي همچون زيبايي و نوآوري طرح سقف کاذبها برميگردد(درصد بالائي از خريداران از اين دسته هستند )

2. انبوه سازان (که فلسفه فعاليت آنها اجرايي و نهايي نمودن پروژه هاي در دست ساخت مي باشد) که براي اينگونه افراد تامين سريع و باصرفه مهمترين نياز مي باشد . ( شاخص اصلي خريد : تحويل سريع , قيمت مناسب )

3. افرادي که فاکتور جديد بودن و تکنولوژيک بودن محصول اهميت والايي براي آنها دارد . اينگونه مشتريان حساسيت چنداني نسبت به قيمت نداشته و کاربري و زيبايي محصول داشتن برند معتبر در اولويت معيارهاي انتخاب آنان قرار دارد . (شاخص اصلي انتخاب : برند معتبر و کارايي بالا)

شما مي توانيد متناسب با بودجه و حساسيت خود يکي از گروههاي فوق الذکر را به عنوان گروه مبنا قرار داده و محصولات خود را با توجه به موارد ذيل انتخاب و خريد هوشمند خود را از اين شرکت انجام دهيد

محصولات آی دکور براي گروه اول

مشترياني که در جمله گروه اول قرار مي گيرند چنانچه خواهان سقف کاذبهاي pvc هستند مي توانند سقف کاذبهاي pvc که توسط اين شرکت توليد مي شوند را به عنوان سقف کاذب دلخواه خود قرار دهند . سقف کاذبهاي آريا پوشش از جمله سقف کاذبهاي زيباي اين شرکت بوده که علاوه بر زيبايي طرح , فاکتور نوآوري در طرح را نيز به يدک مي کشد .

محصولات آی دکور براي گروه دوم

گروه دوم مشتريان انبوه سازاني هستند که به تحويل سريع و با صرفه محصول حساسيت بالايي دارند . بنابر اين سقف کاذبهاي توليدي آريا پوشش که نسبت به محصولات وارداتي داراي قيمتهاي رقابت پذير هستند و اين شرکت توانمدي توليد در ظرفيت بالا و همچنين تحويل سريع اين نوع سقف کاذبها را دارد مناسب براي نياز اين گروه از مشتريان مي باشد . از جمله اين سقف کاذب مي توان به سقف کاذب پلاستر pvc آريا پوشش اشاره نمود که براي اين گروه از مشتريان هم از جنبه قيمت بسيار مقرون به صرفه بوده و هم از لحاظ فاکتور زيبايي ، جذابيت خاص خود را دارا مي باشد .

محصولات آی دکور براي گروه سوم

سقف کاذبهاي وارداتي آريا پوشش همچون سقف کاذبهاي مينرال ( Mineral ) اين شرکت از جمله سقف کاذبهاي با کيفيت بسيار بالا بوده که مناسب براي گروه سوم مشتريان مي باشند . اين نوع سقفها در زمره سقف کاذب باکيفيت قرار گرفته و علاوه بر نوآوري در طرح از جذابيت و کاربري عالي نيز برخوردار مي باشد .

 

تصاویر پروژه های سقف کاذب اجرا شده توسط آی دکور ایران

سقف های کاذب آگوستیک یا صداگیر یا پانل های گچی

سقف های کاذب آرمسترانگ

سقف های کاذب پی وی سی

سقف های کاذب ام دی اف

سقف های کاذب کناف ساده و کناف دکوراتیو

سقف های کاذب با طلق پلاستیکی پلکسی گلاس

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی

پارتیشن اداری ، پارتیشن ، پارتیشن تک جداره ، پارتیشن لوکس ، پارتیشن ارزان ، پارتیشن بندی ادارات ، پارتیشن تک چداره ، پارتیشن تمام ام دی اف ، پارتیشن تمام چوب ، پارتیشن آلومینیومی ، پارتیشن پرده دار ، پارتیشن ، پارتیشن با پرده کرکره ، پارتیشن با کلاس ، پارتیشن لوکس ، پارتیشن اروپایی

پارتیشن ، پارتیشن بندی ، پارتیشن لوکس ، پارتیشن اداری ، پارتیشن بندی اداری ، پارتیشن بندی ادارات ، میز اداری ، میز کارمندی ، کمد بایگانی ، فایل بایگانی ، میز کنفرانس ، میز کارمندی ، پارتیشن اداری ، پارتیشن اداری ارزان ، میز مدیریت ، میز کارشناسی ، میز کانتر ، میز پارتیشن دار ، کمد فلزی ، پارکت ، کفپوش ، پارکت اچ دی اف ، کفپوش پی وی سی ، پارکت پی وی سی ، پارتیشن ام دی اف ، پارتیشن تمام چوب ، پارتیشن تمام ام دی اف ، ساندویچ پنل ، پارتیشن بندی ، پارتیشن ارزان ، پارتیشن اداری، میز کنفرانس ، میز اداری ، کمد فلزی ، پارتیشن بندی ، پارتیشن اداری ، پارتیشن ، پارتیشن، میز کنفرانس و پارتیشن اداری

پارتیشن اداری

پارتیشن دوجداره، پارتیشن 2جداره، پارتیشندو.جداره ام دی اف ، پارتیشن با پرده کرکره، پارتیشن مدرن ، پارتیشن لوکس

کمد بایگانی ، کمد بایگانی فلزی ، کمد بایگانی گردان ، کمد بایگانی ام دی اف ،کمد دیواری، کمد دیواری ریلی،کابینت ام دی اف ، کابینت های گلاس ، کابینت ، ،کابینت آشپزخانه ، کابینت مدرن ، دکوراسیون اتاق کودک ، تخت کودک ، گهواره کودک ام دی اف ،سیسمونی نوزاد ، سرویس خواب ، تخت خواب ، میز ال سی دی ، میز کنفرانس ، میز اداری، میز کارمندی ، میز کانتر ، میز منشی ، میز مدیریت ، میز کارمندی ، میز کارشناسی ، میز معاونت ، میز اداری، پارتیشن اداری، پارتیشن دو جداره ، پارتیشن اداری دو جداره ، پارتیشن بندی ، پارتیشن، دیوارپوش ، دیوارپوش ام دی اف ، دیوارپوش پی وی سی ، دیوار پوش کناف ، سقف کاذب ، پارکت ، کفپوش