سقف کاذب : فروش تجهیزات و اجرای انواع سقف کاذب

سقف های کاذب  شامل سقف های کاذب آگوستیک ، آرمسترانگ ، کناف ساده و دکوراتیو ، پی وی سی و ام دی اف می باشد.

توضیحات و آشنایی با سقف های کاذب اجرائی آی دکور ایران

اجرای سقف کاذب

 

دیوارپوش ام دی اف ، سقف کاذب شبکه ای ام دی اف
دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک
دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک
دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک
دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک
دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی
سقف کاذب پی وی سی
دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف
دیوارپوش ام دی اف
دیوارپوش پی وی سی
دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف

دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف
دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی
سقف کاذب شبکه ای طلق پلاستیکی
دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف